menu

Codzienne formy oporunabór do 30.10
rezydencja artystyczna

Francis Alÿs, The Green Line, 2004, we współpracy z Julien Devaux, dokumentacja wideo akcji. Obraz: Rachel Leah Jones

Otwarty nabór na rezydencje artystyczne w Ramallah, Antwerpii, Helsinkach i Warszawie Everyday Forms of Resistance. To program wymiany będący efektem współpracy pomiędzy AIR Antwerpia, warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Helsińskim Międzynarodowym Programem na Rzecz Artystów (HIAP) oraz Gminą Ramallah. Projekt oferuje pobyty rezydencyjne dla sześciorga twórców, a skupiony jest na pytaniu: „Czy poprzez interwencję artystyczną napięcia społeczne da się przełożyć na narrację, która będzie z kolei kształtować krajobraz wyobrażeniowy miejsca?” (Francis Alÿs, The Green Line, 2004). Program pozwoli przyjrzeć się rolom praktyki artystycznej i mobilności w szczególnych warunkach właściwych Ramallah i Palestynie poprzez zastosowanie strategii wymiany.
Pierwszy etap rezydencji (okres od kwietnia do czerwca 2019) dostępny jest w ramach otwartego naboru dla artystów i architektów z Belgii, Finlandii i Polski. Z każdego z tych krajów wyłoniony zostanie jeden twórca, który spędzi następnie trzy miesiące, mieszkając i pracując w mieście Ramallah.
Nabór do drugiego etapu rezydencji (jesień 2019) otwarty będzie dla artystów palestyńskich, a wyłonione osoby otrzymają możliwość odbycia trzymiesięcznego pobytu rezydencyjnego w Warszawie, Antwerpii lub Helsinkach. Każde z państw partnerskich przyjmie jednego palestyńskiego artystę.
Model programu wymiany ma zachęcać do nawiązywania dialogu we własnym gronie i komunikowania się z odbiorcami. Jego zwieńczeniem będzie seria spotkań i działań publicznych, które odbędą się w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w listopadzie 2019 roku.
Zaproszenie do naboru kierujemy do artystów sztuk wizualnych, architektów, filmowców, performerów, dizajnerów. Profesjonalna komisja wyłoni zwycięzców w oparciu o walory artystyczne prac zgłoszonych osób i ogłosi swoją ocenę nadesłanych zgłoszeń do dnia 30 listopada 2018.
www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności