menu

Fotografia uwikłana19.10–20.01
Gdynia

Zestaw fotografii osoby starszej, 1940 (załącznik do ankiety z danymi antropometrycznymi). Sektion Rassen-und Volkstumsforschung IDO. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dorota Nieznalska realizuje projekty badawcze dotyczące miejsc pamięci, śladów pamięci i zapomnienia oraz historii. Jej nowa instalacja Przemoc i pamięć. Badania SRV Sektion Rassen- und Volkstumsforschung ujawnia mało znane archiwa z czasów II wojny światowej, czyli fotografie z sekcji rasowo-ludoznawczej i krajoznawczej Institut für Deutsche Ostarbeit (IDO). Miały one pokazywać walory krajoznawcze Generalnego Gubernatorstwa, zacofanie kulturowe ziem podbitej Polski i dowodzić odwiecznej niemieckiej obecności na „Wschodzie”. Zdjęcia przedstawiają ludność łemkowską, polską, ukraińską, góralską, zmuszoną do poddania się sfotografowaniu, wywiadowi medycznemu czy ankiecie. Instalacja jest upamiętnieniem bezpowrotnie straconego dziedzictwa kulturowego tych regionów. Nawiązująca w formie do ikonostasu z regionu podkarpacia, kieruje uwagę na tych, którzy w wyniku działań wojennych i czystki etnicznej z 1947 roku zostali wysiedleni z obszarów Roztocza, Pogórza Przemyskiego, Bieszczadów i Beskidu Niskiego. To także refleksja nad wykorzystaniem metod antropologii i etnografii oraz historii sztuki przez narodowy socjalizm i nad uwikłaniem nauki w system totalitarny.
Gdynia, Muzeum Miasta, ul. Zawiszy Czarnego 1
www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności