menu

Zin na obecne czasy | portal

Fot. dzięki uprzejmości Violation Magazine Terezin


Autorski internetowy zin Violation Magazine Terezin to ukazujący się od zeszłego roku nieregularnik. Wykorzystuje on potencjał globalnej sieci, ale też analizuje związane z nią zagrożenia. Autor, Przemek Sadowski, chce podnosić tematy wychodzące poza główne nurty światopoglądowe, z naciskiem na tematy społeczne, i mobilizować do dyskusji. Najnowszy, czwarty numer traktuje m.in. o przemocy i prawach obywatelskich. Forma projektu nawiązuje do pierwszych e-zinów rozpowszechnianych za pomocą dyskietek. Wybór tego medium pomaga stworzyć przestrzeń dla wolnej wypowiedzi, budując jednocześnie atmosferę projektu nawiązującą do podejmowanego tematu. W przyszłości Violation Magazine zamierza być również forum traktującym o wolności artystycznej. Druk zina planowany jest na listopad.
www, instagram

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności