menu

Zin na obecne czasy
portal

Fot. dzięki uprzejmości Violation Magazine Terezin

Autorski internetowy zin Violation Magazine Terezin to ukazujący się od zeszłego roku nieregularnik. Wykorzystuje on potencjał globalnej sieci, ale też analizuje związane z nią zagrożenia. Autor, Przemek Sadowski, chce podnosić tematy wychodzące poza główne nurty światopoglądowe, z naciskiem na tematy społeczne, i mobilizować do dyskusji. Najnowszy, czwarty numer traktuje m.in. o przemocy i prawach obywatelskich. Forma projektu nawiązuje do pierwszych e-zinów rozpowszechnianych za pomocą dyskietek. Wybór tego medium pomaga stworzyć przestrzeń dla wolnej wypowiedzi, budując jednocześnie atmosferę projektu nawiązującą do podejmowanego tematu. W przyszłości Violation Magazine zamierza być również forum traktującym o wolności artystycznej. Druk zina planowany jest na listopad.
www, instagram

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności