menu

Rzeźba utylitarnado 7.10
Warszawa

Fot. dzięki uprzejmości artysty

Realizacje Marcina Chomickiego dla przestrzeni publicznej badają relacje kontekstów miejsca i pamięci oraz skupiają się na zaangażowaniu odbiorcy. Te zainteresowania spotykają się w cyklu rzeźb-obiektów, które artysta traktuje jak komórki organizmu. Rozrastając się i łącząc w bardziej złożone struktury, zmieniają przestrzeń miejską. Na wystawie Cząstki elementarne zobaczymy ich formy wyjściowe, które mogą zostać użyte do stworzenia małej architektury modularnej dla Warszawy. Mają nie tylko służyć zastanej przestrzeni, ale też wydobywać jej walory i inicjować proces integracji mieszkańców. Punktem wyjścia dla cyklu są zapomniane, często rozczłonkowane i porozrzucane po mapie Warszawy obiekty małej architektury, które artysta odnajduje i fotografuje, spacerując po mieście. Poprzez swoje działania chce je przywrócić przestrzeni w postaci przetworzonych tytułowych cząstek elementarnych, będących zapisem modernistycznej wizji miasta.
Warszawa, Miejsce Projektów Zachęty, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 3
www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności