menu

Zodiak od nowa10.11 | Warszawa

Fot. Urząd m.st. Warszawy, E. LachZodiak, niegdyś wizytówka Śródmieścia, powraca na pasaż Wiecha, wpisując się w proces przekształceń centrum stolicy. Dawniej w pawilonie z lat 60. działała kwiaciarnia, a latem na jej dachu kawiarnia. Zmodernizowany, powiększony o piętro budynek mieści teraz Warszawski Pawilon Architektury, czyli miejsce informacji i rozmów o architekturze, urbanistyce i przestrzeni publicznej Warszawy. Nie zabraknie wystaw, spotkań i warsztatów. Pierwszym wydarzeniem jest kuratorowana przez Jakuba Szczęsnego wystawa na temat rezerw terenowych miasta oraz przestrzeni, które domagają się architektonicznego wypełnienia. Odbędzie się tu również trzydniowe, międzynarodowe spotkanie młodych architektó
w New Generations Festival. Integralną częścią pawilonu jest plac przed budynkiem z zielenią i wodnymi instalacjami, służący nie tylko do wypoczynku, ale też umożliwiający twórcze wykorzystanie przestrzeni w ramach planowanych wydarzeń.
Otwarcie: 10.11
New Generations Festival: 15–17.11
Warszawa, pawilon Zodiak, pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4
www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności