menu

Stanowisko promiejskie
książka

Centrum Kuala Lumpur, widok na rzekę Klang, dzielnica Masjid Jamek. Fot. Krzysztof Nawratek, 2016

Każda książka prof. Krzysztofa Nawratka, architekta i urbanisty, wykładowcy na Uniwersytecie w Sheffield, to wydarzenie dla osób zajmujących się miastem. W wydanej właśnie publikacji: Total Urban Mobilisation. Ernst Junger and the Post-Capitalist City autor rozważa kwestię miasta postkapitalistycznego, odnosząc się do idei „totalnej mobilizacji” Ernsta Jüngera, że społeczeństwo nowoczesne jest społeczeństwem pracy, w którym to praca jest „formą bytu”. Nawratek od jakiegoś już czasu mierzy się z ideą „radykalnego inkluzywizmu” w kontekście miejskiej reindustrializacji, proponując „akumulację sprawczości” zamiast „akumulacji kapitału”. Wszystkie te pojęcia zostały wytłumaczone w książce, natomiast we wstępie znajdziemy akapit-manifest, od którego warto rozpocząć mierzenie się z lekturą: „Jeśli jako gatunek mamy jakąś przyszłość, ta przyszłość musi być postkapitalistyczna. Wśród lewicowych i konserwatywnych myślicieli obecne są antymiejskie tendencje, jednak moje stanowisko jest zdecydowanie promiejskie. Postrzegam miasto jako główne osiągnięcie ludzkiej cywilizacji. Już w książce Miasto jako idea polityczna opisałem je jako przestrzeń, w której ludzie uczą się, jak być ze sobą, jak być ludzkimi. Bez miast nie ma człowieczeństwa”*.
Wydawca: Palgrave Macmillan
* Tłumaczenie własne, książka ukazała się w języku angielskim.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności