menu

Dom ze sztuką19.10–31.12
Wrocław

Fot. Małgorzata Kujda. Archiwum OP ENHEIM

Wrocław zyskuje nową przestrzeń dla kultury. W barokowej kamienicy przy placu Solnym rozpoczyna działalność galeria OP ENHEIM stawiająca sobie za cel wspieranie sztuki współczesnej. W programie między innymi wystawy, spotkania, panele dyskusyjne i koncerty. Program artystyczny inauguruje wystawa będącą wynikiem współpracy kuratorki Andy Rottenberg oraz artysty Mirosława Bałki. Kompozycja 1/1/1/1/1 składa się z czterech neonów układających się w zapis słowa „ojczyzna” po polsku, po niemiecku, po hebrajsku i po łacinie. Ich zapisy i brzmienie są inne w każdym z tych języków, i mimo że znaczą to samo, mogą znaczyć jednocześnie co innego. Anda Rottenberg tłumaczy powiązania pracy z miejscem ekspozycji: „To najoszczędniejszy z możliwych komentarz do historii domu w centrum miasta, a jednocześnie impuls do wnikliwej refleksji nad okazjonalnością pojęcia, które tak często pojawia się w języku codziennym. Te ułożone w słowa neony wskazują bowiem na kruchość naszych przeświadczeń o własnym miejscu na ziemi i na ambiwalencję uczuć, jakie nas z tym miejscem wiążą”.
Wrocław, galeria OP ENHEIM, plac Solny 4
www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności