menu

Diamentowa droga szeroko dystrybuuje

Rozdzielczość Chleba przedstawia:

Ilona Witkowska diamentowa droga szeroko dystrybuuje
Przez pewien czas uważaliśmy (my, ludzie), że opakowania z tworzyw oksydegradowalnych będą odpowiedzią na nadprodukcję plastikowych śmieci. Niestety! Okazało się, że ich degradacja polega nie na rozkładzie, lecz na sproszkowaniu. W tej ulotnej i niedostrzegalnej formie dalej wędrują przez oddechowe drogi i bezdroża. Pełne nadziei spojrzenia zwrócono zatem ku opakowaniom papierowym, które ulegają rozpadowi na mocy swej genezy. I tu jednak pojawiły się komplikacje – tusze, lakiery i kleje zawierają związki, których pozbyć się nie jest tak łatwo. Problem ten nie istnieje w przypadku „tradycyjnych” opakowań polimerowych. Ich skład chemiczny jest oczywisty dla producenta, sypie się go bowiem w gardziel maszyny przy produkcji. Wiedza ta pozwala w pełni i skutecznie odzyskiwać surowce, jeśli się tylko do tego przyłożyć, a i terenom zielonym jest weselej.
Zbawienie – jeśli tak ująć ten problem –przychodzi przez obrócenie się i powrót na pozycję startową. Inny wniosek: woreczki z tworzyw sztucznych są najlepsze, a wszelkie próby zmiany naszych drobnych egzystencji warto rozpoczynać okrzykiem: „Niech żyje śmierć!”.
Interpretował:
Piotr Puldzian Płucienniczak
Poezja nie jest już zakuta w tekstowe interfejsy. Dzięki osiągnięciom myśli ludzkiej materiał poetycki może dziś zostać przedstawiony w postaci obrazu, gałęzi, sampla albo ciosu. Chodzi o przybliżenie się do sedna, mniejsza o nośnik. W każdym numerze NN6T Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba częstuje nas świeżym chlebem eksperymentu i wskazuje metody (re)produkcji poezji poza poezją.

Ilona Witkowska
debiutowała książką splendida realta, wydaną przez WBPiCAK w Poznaniu, za którą otrzymała nagrodę poetycką Silesius w kategorii debiut roku; ukończyła studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Wrocławskim; mieszka w Sokołowsku. W 2017 roku ukazała się jej nowa książka Lucyfer zwycięża.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności