menu

6 pomysłów na: biblio-łączniki

 

Szymon Zakrzewski: zakładki w książkach

Biblioteki są najczęściej odwiedzanymi instytucjami kultury. Wspólne księgozbiory łączą czytelników i czytelniczki w różnym wieku, o różnych gustach i upodobaniach. Jak skutecznie dotrzeć do nich z informacją kulturalną, uwzględniając ich nawyki oraz codzienny rytm pracy bibliotek? Zapytaliśmy o to na łamach NN6T w open callu na biblio-łączniki, czyli działania mające duży potencjał połączenia czytelników z innymi niż biblioteki instytucjami kul-tury. Szukaliśmy pomysłów, które będą miały charakter działań nieskomplikowanych we wdrożeniu, będą realistyczne realizacyjnie oraz kosztowo – zarówno instytucje kultury, jak i biblioteki dysponują bowiem skromnymi budżetami. Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia – otrzymaliśmy ich 15. Zespół w składzie: dr Agnieszka Strojek – dyrektorka Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Jakub Supera – pomysłodawca akcji oraz Bogna Świątkowska – redaktorka naczelna „Notesu na 6 tygodni” wybrał sześć najciekawszych pomysłów. Są to propozycje: Magdaleny Chmiel, Moniki Krysztofińskiej, Katarzyny Mirek, Kamila Pawelaka, Mateusza Wojcieszaka oraz Szymona Zakrzewskiego. Poniżej przedstawiamy fragmenty nadesłanych propozycji, a osobom wyróżnionym gratulujemy!

Lokowanie informacji o konkretnych wydarzeniach w odpowiednim dziale
Zbiory biblioteczne podzielone są nadziały tematyczne i gatunkowe (przykładowo: fantasy, romans, poezja).Idea polega na wywieszaniu małych plakatów lub tabliczek informujących o danym wydarzeniu w odpowiadają-cym mu tematycznie dziale. Na przykład informacja o wieczorku poetyckim byłaby umieszczona na regale zawierającym tomiki z poezją, a wiadomości o pokazie filmu w lokalnym kinie – na regale związanym z kinematografią. To rozwiązanie pozwala na precyzyjne dotarcie do konkretnej grupy odbiorców potencjalnie zainteresowanych danym wydarzeniem. Informacje mogłyby być drukowane zgodnie ze wzorem przygotowanym przez projektanta graficznego. Można do tego wykorzystać drukarkę będącą własnością biblioteki oraz papier o stosunkowo wysokiej gramaturze.
Magdalena Chmiel

Muzeum – zwrot ku dziełu
Jak dzieło / obiekt prezentowany w muzeum ma się do przeczytanej książki? Czy wiemy o dziele / dziełach więcej po jej przeczytaniu? Jakie mamy intuicje? Czy dzieło możemy interpretować na różne sposoby? Spotkania w muzeach / galeriach mogłyby mieć charakter warsztatowy. W trakcie zajęć muzealnych można kontrastować sztukę artystów z książek z dziełami innych twórców tak, by poszerzać konteksty odbioru, poddawać dzieła krytyce i wskazywać na różnorodność artystyczną danego okresu.
Monika Krysztofińska

Bezpośrednie eksponaty

  • promocja wystawy prezentowanej w muzeum czy galerii sztuki dzięki wystawieniu jednego, a maksymalnie trzech eksponatów w bibliotece (żeby nie obciążać muzeum)
  • eksponat musiałby znajdować się w gablocie, z osobą pilnującą (mógłby to być zarazem przewodnik, który udzielałby też informacji na temat tego fragmentu oraz całej wystawy czy szerzej: galerii)
  • spełniony zostałby postulat wychodzenia sztuki w przestrzeń publiczną (ale bezpieczną dla sztuki – biblioteka to przecież także instytucja kultury)

Katarzyna Mirek

Szymon Zakrzewski: Półka, która ugina się pod książkami

Półka, która ugina się pod książkami
Na regałach bibliotecznych widzimy przeważnie jedynie grzbiety książek. Trudno wyróżnić spośród różnych działów konkretne pozycje, dlatego warto mieć specjalną półkę, na której moglibyśmy zaprezentować wyselekcjonowane publikacje. Jeśli przybrałaby ona formę statycznej, drewnianej deski, jest duże prawdopodobieństwo, że nie zostanie zauważona. Zaprojektowałem więc półkę, która zaprzecza swojej podstawowej cesze – stabilności – i pod ciężarem jednej książki zaczyna się uginać. Koszt produkcji takiego przedmiotu to około 30 zł. Wy-starczą dwa stalowe kątowniki, dwie blaszki, stretch i kilka śrubek.
Szymon Zakrzewski
Konkurs na „najaktywniejszego Kulturalnego”
Osoby zarejestrowane w bibliotece i wypożyczające książki będą zbierały punkty za udział w spotkaniach kulturalnych czy za wypożyczanie książek itp. Dla kilku pierwszych uczestników można zorganizować w nagrodę jeden dzień, gdy będą mogli podejrzeć codzienną pracę pracowników muzeum, galerii, biblioteki czy domu kultury lub dostać darmowe wejściówki nadane wydarzenie. Warto też, by organizacje pozarządowe, muzea, galerie czy filharmonie nawiązały kontakt z Polskim Związkiem Bibliotek oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. Członkowie tych związków z chęcią zaangażowaliby się w promocję wydarzeń nie tylko bibliotecznych, ale także innych związanych z kulturą, na przykład poprzez promocję na fachowych blogach. Wielu bibliotekarzy i bibliotekarek prowadzi blogi książkowe i czysto branżowe, chętnie odwiedzane przez osoby korzystające z bibliotek. Sądzę, że nie mieliby problemu z umieszczeniem na blogu czy instagramie plakatu i własnego opisu zachęcającego do uczestnictwa w danym wydarzeniu, na przykład w comiesięcznym teatrze przy stoliku.
Kamil Pawelak

Kultura na paragon
Stworzenie prostej aplikacji, kodu łączącego wypożyczane książki z jednym czy dwoma aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi w Warszawie. W naszym przykładzie książka Warszawa 1944 i spektakl Kabaret warszawski wiążą się ze sobą. Po zeskanowaniu książki przy wypożyczaniu generuje się krótki paragon z informacją kulturalną, który jest wkładany do wy-pożyczanego tomu. Na takim paragonie oprócz standardowych informacji jak tytuł oraz data wypożyczenia i oddania znajdzie się nazwa wydarzenia, organizator, data, krótki opis i informacja o tym, dlaczego doszło do połączenia danej książki i wydarzenia.
Mateusz Wojcieszak
Zakładki w książkach
Do większości wydarzeń kulturalnych oprócz afiszy drukowane są broszury czy ulotki. Poukładane w konkretnym miejscu czekają na uwagę czytelnika. W moim odczuciu to trochę za mało, nie ma tu elementu zaskoczenia. Można by było wykorzystać je jako za-kładki w książkach. Przy wypożyczeniu pracownik biblioteki wkładałaby jedną lub dwie kartki między strony książek. Czytelnik będzie mógł się lepiej zaznajomić z proponowanym wydarzeniem przy każdym kolejnym powrocie do lektury.
Szymon Zakrzewski

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności