menu

NN6T #111
maj-czerwiec 2017


ORIENTUJ SIĘ!
ROK AWANGARDY. Modernizm drżeń. z Lucianem Chessą o futurystycznych kompozycjach w sztuce i muzyce rozmawia Michał Libera
PROTOTYPY NOWEGO MYŚLENIA. O Kobro i Strzemińskim Jarosław Suchan pisze, a Manuel Borja-Villelna mówi
NOWY WYRAZ. Algorytm, Biomasa ludzka, Dynamiczny parter, Grajobraz, Hydra zakresowa, Flubberyzacja, Fotoaktywizm, Nie-wiedza, Samoprzekroczenie, Święta przepustowość i inne
INFEKCJA ROMANTYCZNA. Z Tomaszem Platą, autorem książki Pośmiertne życie romantyzmu, rozmawiają Jan Karow i Piotr Piotrowicz
HISTORIA ZACZYNA SIĘ W GROBIE. Z prof. Ewą Domańską o nekrowitalizmie i nekroprzemocy rozmawia Joanna Glinkowska
SZTUKA W SŁUŻBIE PRZESTRZENI. Z architektką i urbanistką Moniką Wróbel, autorką pracy doktorskiej analizującej sztukę w przestrzeni publicznej Warszawy, rozmawia Bogna Świątkowska
PRACA JAK ODDYCHANIE. Z Michałem Augustynem z Pracowni Dóbr Wspólnych rozmawia Bogna Świątkowska
ISTOTNY ŚRODEK. Z Andrzejem Bernym, kierownikiem działu reklamy i ekspozycji w dawnych Wrocławskich Zakładach Elektronicznych Elwro, rozmawia Iwona Kałuża, kuratorka wystawy Mózgi elektronowe
WSPÓŁRZĘDNE DIZAJNU. Dizajn niewygodny. Agata Nowotny
ART-TERAPIA. Subiektywny przewodnik o tym, jak sobie radzić z życiem w ciekawych czasach. Marta Królak
ARTYKUŁY BIUROWE. Nikt się niczym nie interesuje. Jakub Zgierski
BĘDZIE TYLKO GORZEJ. Jak się ubrać na wernisaż? Alek Hudzik, stylista
GLEBA. Wzloty i upadki początkującej działkowiczki. Agnieszka Kowalska
RECENZJE LEKTUR NOWYCH I STARYCH. Kurzojady
USUŃ POEZJĘ. WINNING! Leszek Onak,
TYPOGRAFIA XXI WIEKU. (Old) New Zelek wreszcie Pro. Kalina Zatorska

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności