menu

NN6T #96
listopad 2014

ORIENTUJ SIĘ!
CZYTELNIA. KURZOJADY – Olga Wróbel i Jakub Zgierski, czyli kurzojady, w tym numerze NN6T prezentują aż cztery nowości wydawnicze, żadnej bibliotecznej starości, fotografie dyskusyjnej urody oraz dwa dziwne tematy: literacka piłka nożna oraz pamięć w podróży
OCAL PLANETĘ NIE ZABIJAJ SIEBIE. Dziś „dizajn odpowiedzialny społecznie” stał się dobrze zadomowionym w kapitalizmie trendem, a tym samym utracił swą niewinność i przejrzystośc intencji, jaką zapewniała mu nisza.
DIZAJN TYMCZASOWO AUTONOMICZNY. Nieważne jaką etyczną przejrzystość chcielibyśmy zachować jako indywidua, nie unikniemy brudu na rękach, bo po prostu jesteśmy częścią systemu kapitalistycznego – w rozmowie z Magdą Roszkowską Rick Poynor
TURYSTA-EGZORCYSTA. Uwielbiam nie mieć kontroli nad tym, co się dzieje, jestem od tego kompletnie uzależniony – Adzie Banaszak tłumaczy Francis Alys
WRAŻLIWOŚĆ MOTYLA, PANCERZ NOSOROŻCA. Długo odżegnywałem się od polityczności – opowiada Antkowi Burzyńskiemu Karol Radziszewski
EMANCYPACYJNE KRZĄTACTWO. Nasza współcodzienność – moja i mrówek – nie jest wynikiem jedynie mojej albo ich wiedzy i władzy nad całością, ale efektem nieustannych negocjacji, zaskakiwania siebie nawzajem i komunikacji – wyjaśnia Magdzie Roszkowskiej Jarosław Czarnecki aka Elvin Flamingo
AUTONOMICZNA PROWIZORKA. Inaczej niż w latach 70. i 80. skłoting w Europie nie jest już realną alternatywą dla osób, które są przede wszystkim zainteresowane miejscem do mieszkania lub które nie są politycznie zaangażowane. O architekturze, estetyce i mieszkalnictwie skłotowym Grzegorzowi Piotrowskiemu opowiadają Bart van der Steen i Ask Katzeif
WSPÓLNOTA AUDIALNA. Przez wieki dźwięki dawały ludziom pewne oparcie, poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy pojawiały się o oczekiwanej porze – w rozmowie z Bogną Świątkowską Robert Losiak
NIESPEKTAKULARNA WIELKA SKALA. Staram się być menedżerem mało popularnych projektów i chyba to mi przyświeca – z Michałem Bieńkiem, kuratorem sztuk wizualnych i programu Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 rozmawia Bogna Świątkowska
GDZIE BYWA NOTES.
PATRZ! DZIAŁANIA POŚMIERTNE. Polsko-turecki projekt Migrujący Uniwersytet Mickiewicza, angażując medium sztuki wizualnej, testuje aktualność i uniwersalność losów polskiego wieszcza, emigranta, mistyka i radykalnego działacza społeczno-politycznego.
TRUDNO, ŚWIETNIE.
ARCHITEKTURA EPIFANICZNA. Rafał Żwirek
PIGUŁKA W DIZAJNIE. Magdalena Frankowska
REDAKCJA NN6T PODSUMOWUJE PAŹDZIERNIK.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności