menu

NN6T #83
kwiecień-maj 2013

ORIENTUJ SIĘ!
ANKIETA.
NIERAZ OTWIERAJĄC DRZWI, POTRZEBUJESZ ŁOMU. W tym roku Unia Europejska obchodzi Europejski Rok Obywateli. Nie jesteśmy pewni, czy Warszawa przyjęła właściwy sposób świętowania go, ale o jedną trzecią obcięła budżet na konkursy grantowe dla organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne.
PRAKTYKI PERFORMATYWNE.
NAJGORSZY MOMENT. Powinna być różnorodność, dużo, więcej, jeszcze więcej! Publiczność powinna mieć szansę zobaczenia wielu form i treści. Tak kształtuję się wiedza i gust – z Aliną Gałązką i Grzegorzem Laszukiem z KOMUNY//WARSZWA, która właśnie powołała Instytut Sztuk Performatywnych, rozmawia Arek Gruszczyński
PRAKTYKI ARTYSTYCZNE.
CHIRURDZY PRZYSZŁOŚCI. Największą inspiracją pozostaje dla nas badanie sprzecznych dążeń, które generowane są przez różne ekosystemy władzy – z kolektywem Sociéte Réaliste, współzałożycielami portalu ArtLeaks, rozmawia Magda Roszkowska
PRAKTYKI KURATORSKIE.
LUXUS ZWYCIĘŻYJE! Grupa Luxus, mimo że legendarna, wciąż pozostaje najmniej rozpoznaną przez krytykę i historię formacją artystyczną powstałą w latach 80. Zdania pytające w czasie przygotowań do startu tego przedsięwzięcia rzucają artystom kuratorzy Anka Mituś i Piotrek Stasiowski
DZIAŁANIA RADYKALNE.
NIEPRAWDOPODOBNIE ZMNIEJSZAJĄCY SIĘ CZŁOWIEK. Napierasz i napierasz, a żeby utrzymać prężność i wydajność, musisz jeszcze bardziej napierać. Powinniśmy kurczyć się pod naporem dostatku! – z Arne Hendriksem, artystą i badaczem społecznych uwarunkowań nanotechnologii, rozmawia Krzysztof Gutfrański
PRAKTYKI ARCHITEKTONICZNE.
PORNOGRAFICZNE CIAŁO ARCHITEKTURY. Bardzo wierzę w takich ludzi, którzy nie mają jeszcze doświadczenia i przez to nie wiedzą, czego nie można zrobić, i dlatego to robią – o pożytkach z odrzucenia konwenansów i zastąpienia poprawności marzeniami, z architektem Łukaszem Wojciechowskim, kuratorem prezentowanej w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu wystawy Miękkie lądowanie, reinterpretującej dorobek Witolda Lipińskiego, rozmawia Paweł Krzaczkowski
PRAKTYKI ARTYSTYCZNE.
UTOPIE BEZ SZTANDARÓW! Dla sztuki zaangażowanej pułapką stał się kompulsywny przymus nazywania, skrzętnego kategoryzowania i zamykania w odpowiednich szufladkach wszystkiego, co dookoła. O praktykowaniu niemożliwego oraz performatywnej sile jednostki z artystą Piotrem Wysockim rozmawia Magda Roszkowska
OBSERWACJE.
ŻART MARCHWIANY NAJLEPSZY JEST CZERSTWY. O subtelności poczucia humoru z Władysławem Chłopickim, współautorem kategorii marchwianych żartów, rozmawia Krzysztof Gutfrański
STRATEGIE DZIAŁANIA.
ĆWICZENIE RÓL. Bliska jest nam teza, że to, co teoretyczne, musi przejść swoisty test skutecznośći w sferze publicznej, sprawdzenia, czy i jak działa – a nawet że tylko w działaniu możemy zweryfikować nasze teoretyczne postulaty – z Karoliną Sikorską, Agatą Skórzyńską i Martą Kosińską, współredaktorkami niedawno wydanego zbioru tekstów Artysta-kurator-instytucja-odbiorca. Przestrzenie autonomii i modele krytyki, rozmawia Piotr Juskowiak („Praktyka Teoretyczna”)
GDZIE BYWA NOTES.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności