menu

NN6T#75
kwiecień-maj 2012

 

ORIENTUJ SIĘ!
RUCHY MIEJSKIE
ŻYCZLIWIE NIE PRZESZKADZAĆ. Marcowy konflikt wokół warszawskiego skłotu Elba wyprowadził na ulice Warszawy manifestację liczącą setki osób, spowodował pierwsze w historii stolicy spotkanie przy stole negocjacyjnym urzędników ze środowiskami alternatywnymi i pojawieniem się w mediach argumentów za odrzuceniem przymusu konsumpcyjnego modelu życia.
ZMIANA
PRZYSZŁOŚĆ TEGO, CO WSPÓLNE. Neil Cummings, brytyjski artysta i teoretyk sztuki, w związku z 50.rocznicą działalności bristolskiej galerii Arnolfini, zaproszony został do stworzenia wystawy i publikacji upamiętniającej to wydarzenie.
OBSERWACJE I PRAKTYKI
POROZUMIENIE W RUCHU. O mieście jako ogromnej rzeźbie, którą kreuje sposób poruszania się Jego mieszkańców, o pracy fantazji jako o zdolności do przerysowywania rzeczywistości, o centrum, które okazuje się nie być w centrum i o ciele, które nie jest ciałem, a także o naszych kłopotach z kręgosłupem z Simone Reuss rozmawia Magda Roszkowska
NERWICE MIEJSKIE
BEZPLANOWE ZAGOSPODAROWANIE MIEJSKIEJ PRZESTRZENI SYMBOLICZNEJ. W tej chwili obok diagnozy sytuacji istotne jest proponowanie innych sposobów patrzenia na Warszawę. Z Elżbietą Janicką, autorką książki Festung Warschau rozmawia Arek Gruszczyński
POSTAWY TWÓRCZE
POTENCJAŁY MIKROMUZEÓW. O poetyckich przestrzeniach znajdujących się pomiędzy historyczną narracją a materią i nieustannym poszukiwaniu współczesnego znaczenia rzeźby z kolektywem Lewis&Taggart, artystami wykorzystującymi w pracy przedmioty znalezione w konkretnej przestrzeni, rezydentami Laboratorium AIR Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, rozmawia Paulina Jeziorek
WYDARZENIA
DŹWIĘK, ARCHITEKTURA I WSPÓLNOTA. Roboczy tytuł naszego projektu Każdy ma prawo do dźwięku to trawestacja formuły, zgodnie z którą każdy ma prawo do ciszy. Z artystką Katarzyną Krakowiak i kuratorem muzycznym Michałem Liberą, których propozycja zwyciężyła w konkursie na prezentację w Pawilonie Polskim podczas tegorocznego Biennale Architektury w Wenecji rozmawia Bogna Świątkowska
PRZESTRZEŃ DŹWIĘKU
MUZYKA ZNALEZIONA W MIEŚCIE. Niezbyt często zastanawiamy się, jak moglibyśmy używać uszu, chociaż myślimy, co zrobić z rękami – z Nickiem Yulmanem, artystą i muzykiem, którego wydany właśnie album Warsaw Machines&Songs powstał przy użyciu instrumentów znalezionych w Warszawie rozmawia Anna Ptak
POSTAWY TWÓRCZE
KRYTYKA JAKO MURARSKIE BUŁKI. Myślę o swoich pracach jak o uważnie konstruowanych narzędziach psychologicznych, które nie mają zdefiniowanego przeznaczenia – o istotnej roli krytyki z artystą Mateuszem Sadowskim rozmawia Alek Hudzik
PRAKTYKI I DZIAŁANIA
WIDZĘ INNE PERSPEKTYWY. Działając lokalnie, można w rok: stworzyć galerię prezentującą sztukę najnowsza, czytelnię, miejsce spotkań, długofalowy projekt miejsko-parkowy, program rezydencyjny dla artystów, a do tego zainteresować kulturą radnych i urzędników. Jak to się robi? Z Martą Genderą, prezeską zielonogórskiej Fundacji Salony rozmawia Romuald Demidenko
PRAKTYKI ARTYSTYCZNE
ROZWIJANIE ŻYJĄCYCH SYSTEMÓW. O sztuce interaktywnej i jej użytkownikach potęgujących złożoność generowanych komputerowo instalacji, roli artysty-naukowca i nowych formach interakcji i komunikacji między człowiekiem a maszyną z duetem Christa Sommerem i Laurent Migonneau, przed otwarciem ich wystawy w maju w CSW Łaźnia w Gdańsku, rozmawia Kamila Wielebska

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności