menu

NN6T #70
wrzesień-październik 2011


ORIENTUJ SIĘ!
ZMIANA
MY-RZĄD. Protestujący Europejczycy domagają się partycypacji w procesach demokratycznych, współdecydowania o kształcie państwa oraz radykalnych zmian w systemie ekonomicznym – z Alkiem Tarkowskim, współautorem projektu Otwartego rządu, rozmawia Bogna Świątkowska
PRAKTYKI ARTYSTYCZNE
FABRYKANT. Interesuje mnie taki prosty eksperyment psychologiczny, czy kiedy schowam się w galerii będą elementem ekspozycji i leżąc nieruchomo w kostiumie i ktoś wejdzie do takiej Sali, to czy będzie czuł emanację psychiczną? – z Janem Mioduszewskim, twórcą, właścicielem i jedynym pracownikiem Fabryki Mebli, rozmawiają Magda Roszkowska i Arek Gruszczyński
PRAKTYKI KURATORSKIE
PROJEKTY WYBRANE. Dobrze opracowane wystawy, na których zestawia się obok siebie różne postawy i doświadczenia, są ciągle silniejsze niż popularne obecnie duże wydarzenia festiwalowo-targowe, które przybliżają temat szerokiej publiczności – kurator wystawy Projekty wybrane Romuald Demidenko w rozmowie z Magdaleną Ziębą
PRAKTYKI ARTYSTYCZNE
LUDZIE „NIKT” KOMENTUJĄ ŚWIAT. Jej prace są dowodem wrażliwości na zjawiska społeczne, mimo że nie powstają jako sztuka zaangażowana, komentująca, krytyczna – z artystką Agnieszką Kalinowską, tuż przed otwarciem jej wystawy Wygasłe neony, rozmawiają Arek Gruszczyński i Bogna Światkowska
PARTYCYPACJA
MY-RZĄD. Protestujący Europejczycy domagają się partycypacji w procesach demokratycznych, współdecydowania o kształcie państwa oraz radykalnych zmian w systemie ekonomicznym – z Alkiem Tarkowskim, współautorem projektu Otwartego rządu, rozmawia Bogna Świątkowska
EKONOMIA KULTURY, POSTAWY
ALTERNATYWA JAKO PLAN B. Myśmy żadnej rzeczy w historii Wyspy nie zrobili na zasadzie urealnionego rachunku ekonomicznego, ponieważ tak się nie da – z Anetą Szyłak, współzałożycielką i dyrektorką Instytutu Sztuki Wyspa i wiceprezeską Fundacji Wyspa Progress
FA-ART. W NOTESIE.NA.6.TYGODNI
TEORETYCZNY ZAWRÓT GŁOWY.
GDZIE BYWA NOTES.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności