Afirmacja hedonizmu
7.11-7.12 | Warszawa

Czy ludzie uciekają od emocjonalnych doświadczeń, czy raczej pragną ich w nadmiarze? Potrzeba odkrywania nowych przeżyć jest obecna już w samych początkach naszej historii. Człowiek, by odkryć dogłębnie swoją tożsamość i oddać…

REKLAMY

Aktualny numer