Jedna z pięciu zwycięskich prac. Propozycja nr 38 autorstwa polsko-szwajcarskiego zespołu w składzie: Zygmunt Borawski, Srdjan Zlokapa i Martin Marker Larsen, nagrodzona za niestandardowe rozwiązanie miejskiej przestrzeni publicznej i odniesienie się do przeszłości we współczesnej formie.

Wybierz plac


Dzięki staraniom wielu instytucji, organizacji, biur miejskich, ekspertów, aktywistów i mieszkańców będzie można zapisać nową kartę w długiej historii placu Defilad. Końcówka roku to czas na uważną obserwację ogłoszonego przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy konkursu na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej placu Centralnego, czyli fragmentu placu Defilad pomiędzy Pałacem Kultury i Nauki, przyszłymi budynkami Muzeum Sztuki Nowoczesnej i teatru TR Warszawa, planowaną zabudową na południe od osi ul. Złotej oraz ulicą Marszałkowską. Sposób wyboru najlepszego projektu odbywa się w niestandardowej formule – jury konkursowe najpierw rozdało wśród zgłoszonych projektów pięć równorzędnych nagród, a następnie zwycięskie propozycje zostały poddane konsultacjom społecznym. Etap trzeci, planowany na pierwszy kwartał 2018 roku, obejmie negocjacje z autorami nagrodzonych projektów z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych. O nowym kształcie znacznego fragmentu placu Defilad dowiemy się wiosną.