Protest w Brazylii. © Charles Albert Sholl

WIZUALNY JĘZYK PROTESTU

28.03 – 12.08 | Londyn, The Design Museum


Parasolka i wieszak to dwa najbardziej rozpoznawane symbole-artefakty organizowanych w 2016 i 2018 roku protestów polskich obywatelek i obywateli przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Oba dość szybko stały się punktem wyjścia dla profesjonalnych grafik i ilustracji (na przykład Pogotowia Graficznego czy Demokracji Ilustrowanej) oraz amatorskich banerów. Na świecie od 2008, a w Polsce od 2010 roku widać wzmożoną aktywność obywateli walczących już nie  tylko o prawa pracownicze i socjalne („stare ruchy społeczne”), ale również o prawa człowieka i wolność wyboru stylu życia („nowe ruchy społeczne”). Powodów jest wiele: światowy kryzys finansowy, pogłębiająca się polaryzacja sceny politycznej na lewą i prawą stronę, Brexit, Arabska Wiosna, kryzys uchodźczy… W ramach wystawy Hope to Nope: Graphics and Politics 2008–2018 kuratorzy zaprezentują szerokie spektrum form wizualnych, badając przy okazji rolę i przemiany komunikatów wizualnych towarzyszących współczesnym protestom.

designmuseum.org