Performans Tori Wrånes/Laura Marie Rueslåtten SIRKLING, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Fot. Pat Mic

Trole w zamku

8.06–30.09 | Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski


Tori Wrånes jest jedną z najciekawszych współczesnych norweskich wokalistek i artystek. Jej sztuka ma charakter transdyscyplinarny. W swoich pracach łączy performans, ludzki głos i obiekty. Tworzy fantazyjne środowiska, które powstają z zestawienia obrazów, rzeźb, instalacji dźwiękowych i filmów. Prezentowane w Warszawie Handmade Acoustics jest jednocześnie wystawą, instalacją, scenografią i koncertem.

Jej propozycja dla przestrzeni Zamku Ujazdowskiego Handmade Acoustics ma charakter instalacji site specific. Punktem wyjścia do budowania dramaturgii wystawy jest architektura Zamku, a punkty odniesienia to dwie baszty usytuowane na przeciwległych końcach galerii. Bohaterami są antropomorficzne obiekty i mityczne stworzenia, łączące w sobie estetykę queer z mitologią skandynawską. Postacie te są metaforą Innego i wykluczonego, posługują się improwizowanym językiem, nie mają zdefiniowanej płci, jednogłośnie opowiadają się za światem, w którym wszyscy jesteśmy równi.

Bohaterami performansu Sirkling jest grupa śpiewających trolli, grających na rozmaitych instrumentach, zaangażowanych w sekwencję prostych zdarzeń rozgrywających się w przestrzeni ekspozycji. Publiczność ogląda wydarzenie z perspektywy obrotowej widowni, która całkowicie zmienia percepcję wystawy stającej się na czas trwania performansu ruchomą scenografią. Sirkling po raz pierwszy został zrealizowany podczas indywidualnej wystawy Hot Pocket w Muzeum Narodowym w Oslo (2017).

www