Edgar Bąk / Demokracja ilustrowana ​

Strony: Obcy

4.10 | Warszawa, barStudio


Premiera drugiego numeru zaangażowanego zinu Kolektywu Sputnik Photos. Pierwszy numer „Stron”, tworzony przez ludzi pióra i artystów wizualnych, poświęcony był ekologii i środowisku. Nowy dotyka niełatwego i niejednoznaczego zagadnienia „obcego” – tego często nieznanego, a jeszcze częściej wyimaginowanego, którego obraz konstruowany jest najczęściej przez lęk, uprzedzenia i niewiedzę. Wiesław Łukaszewski w swoim otwierającym numer tekście przybliża mechanizmy, które każą nam dzielić świat na my-oni. Magdalena Kicińska pisze o tym, czy obcy ma dziś płeć. Może jest kobietą? Aleksandra Lipczak opowiada historię Khalila, który kiedyś grał w kosza na jednym z krakowskich boisk. Polski student zapytał go całkiem poważnie: „Czy to prawda, że Afgańczycy noszą w plecakach bomby?”. Na łamach „Stron” pojawią się także twórcy związani z pismem „Wakat”, a przestrzeni publicznej billboardy stworzą Honorata Martin, Wojtek Kucharczyk, Marcin Polak, Witek Orski, Wolfgang Tillmans i zespół Demokracji Ilustrowanej.

www.sputnikphotos.com