Jason Reblando: Greenbelt City Hall, Greenbelt, Maryland, 2009 © Jason Reblando

Stary nowy ład


Jednymi z najbardziej ikonicznych przedstawień amerykańskiego Wielkiego Kryzysu są portrety farmerów wykonane przez Walkera Evansa i Dorotheę Lange na zlecenie Farm Security Administration (FSA) – jednostki powołanej w ramach Nowego Ładu, odpowiedzialnej za walkę z ubóstwem na terenach wiejskich. Jason Reblando na łamach książki fotograficznej New Deal Utopias pisze ciąg dalszy tej historii, przyglądając się dzisiejszym materialnym skutkom słynnych reform z lat 30. XX wieku. Przez kilka lat dokumentował on tak zwane Greenbelt Towns – inspirowane dziewiętnastowieczną ideą miasta-ogrodu osiedla wybudowane dla najuboższych rolników oraz robotników, przesiedlanych między innymi w ramach działań FSA. Dobrze zaprojektowane przestrzenie wspólne, parki oraz niska zabudowa, które 80 lat temu miały „przywrócić do życia” (białych) ludzi dotkniętych skrajnym ubóstwem, głodem i bezrobociem, na zdjęciach Reblando wyglądają jak nikomu niepotrzebna scenografia. Sam fotograf opisuje swoją pracę jako „medytację nad potrzebą stworzenia lepszego społeczeństwa” – ponieważ nawet idealna forma nie pomoże, jeżeli wlejemy w nią masę pełną nierówności, niesprawiedliwości i wewnętrznych konfliktów.

jasonreblando.com

 


Jason Reblando: Daffodil House, Greendale, Wisconsin, 2009 © Jason Reblando


Jason Reblando: Mushroom, Greenbelt, Maryland, 2009. © Jason Reblando