Nina Berman, "An Autobiography of Miss Wish"

spotkanie z Niną Berman

27.02 | Warszawa, Bar Studio


Profesor nadzwyczajny Columbia University Graduate School of Journalism oraz członkini renomowanej agencji NOOR publikuje w najznamienitszych magazynach na całym świecie. Jej fotografie koncentrują się wokół takich zagadnień jak polityka USA, militaryzm, przemoc i jej następstwa. Bezkompromisowość w pracy przyniosła jej szereg nagród i wyróżnień przyznanych przez takie organizacje jak World Press Photo, Picture of the Year International, the Open Society Foundation, the New York Foundation for the Arts, the Aftermath Project czy Hasselblad.

Spotkanie dotyczyć będzie jej wydanej ostatnio książki An Autobiography of Miss Wish (Heidelberg: Kehrer Verlag, 2017). To historia osoby, która doświadczyła niemal każdej formy przemocy, od pornografii dziecięcej, przez przemyt ludzi, po przemoc domową. To także historia o jej woli przetrwania, staraniach znalezienia fizycznego i emocjonalnego bezpieczeństwa, powrotu do normalnego życia w obliczu uzależnienia i powracających traum z przeszłości. Prace nad książką trwały ponad 25 lat. Historia zaczyna się w 1990 roku w Londynie, gdzie Nina Berman przypadkowo poznaje na ulicy tytułową Miss Wish, wtedy niespełna 14 letnią. Na imię miała Cathy. Z biegiem lat fotografka i Cathy zaprzyjaźniają się, a sama historia przenosi się do Nowego Jorku, do którego Cathy uciekła - za radą Scotland Yardu - przed prześladującymi ją przemytnikami ludzi związanymi z pornografią dziecięcą. 

Spotkanie organizowane jest przez “doc! photo magazine” – międzynarodowy kwartalnik poświęcony współczesnej fotografii dokumentalnej. Będzie prowadzone w języku angielskim bez tłumaczenia.

fb