Fot. Tomiaki Tamura

Powrót do przyszłości


Arcosanti – miasto położone pustyni Sonora w stanie Arizona – to utopia w działaniu. Kompleks, w którym na stałe mieszka dziś około 80 osób, został zaprojektowany przez Paola Soleriego w myśl idei nazwanej przez niego arkologią (architekturą + ekologią). Celem powstałego w latach 60. ruchu miało być zmniejszenie destrukcyjnego wpływu człowieka na zamieszkiwane przez niego środowisko poprzez zagęszczenie zabudowy, wyeliminowanie ruchu samochodowego oraz stworzenie warunków sprzyjających zawiązywaniu wspólnot – czyli odwrócenie o 180 stopni koncepcji amerykańskich przedmieść. Takie pomysły, w mniej radykalnej (a na pewno mniej kompleksowej) wersji, powracają dziś w dyskusjach o projektowaniu miast w obliczu postępującej urbanizacji oraz globalnego ocieplenia. Słychać w nich również głosy, że być może zamiast na nowo wymyślać koło, warto zacząć uczyć się od Acrosanti – co można robić nie tylko na poziomie teorii, ale również w praktyce, podczas organizowanych tam warsztatów projektowych.

arcosanti.org/workshops