Alicja Kowalska, Bez tytułu , 1988, gobelin. Widok instalacji Tomasz Kowalskiego pt. “Złota Drabina”, rekonstrukcja scenografii przygotowanej do filmu Agnieszki Polskiej pt. ”Hura!”, Warszawa, 2017, autor: Robert Głowacki

Podejścia do czego?

12.02–6.04 | Warszawa, Austriackie Forum Kultury


Wystawa Alicji Kowalskiej zajmującej się gobelinem i Eugena Wista, artysty pochodzącego z Rosji, tegorocznego absolwent tamtejszego Uniwersytetu Sztuk Stosowanych (Die Angewandte) skupia się na roli nawyku w naszym życiu. Łączy ich podobne podejście do sztuki – pełne wrażliwości, ale pozbawione przesadnej powagi. Za pomysł i aranżację odpowiada Christian Kobald, niezależny kurator z Wiednia związany ze Spike Magazine – kwartalnikiem o sztuce współczesnej. Opiera on narrację ekspozycji na anegdotach, skandalach i opowieściach o codzienności. Uważa, że to, co zwyczajne, jest o wiele ważniejsze dla ludzi niż sprawy, którym poświęcamy dużo więcej uwagi; że „małe rzeczy” kształtują „wielkie rzeczy”. Poprzez fabułę wystawy, Kobald poddaje także analizie status dzieła sztuki. Na wystawie pojawiają się również elementy instalacji innych artystów (m.in. Tomasza Mroza i Tomasza Kowalskiego) oraz inna nie-sztuka. 

www
fb