Paszport do przyszłości

zgłoszenia do 30.11.2017


Fundacja Bęc Zmiana we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórców Grafiki Użytkowej ogłaszają nabór prac na wystawę PASZPORT DO PRZYSZŁOŚCI, której tematem będzie nowy i nowoczesny paszport obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Paszport powinien reprezentować otwartość, tolerancję, szacunek dla każdego człowieka bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, poglądy, orientację seksualną, wiek, obywatelstwo. Powinien odwoływać się do wartości pozytywnych i budujących przyszłość, opierać się na tym co w nas, obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej, najlepsze. Czerpać z różnorodności, które składają się na charakter naszego kraju.

Termin przesyłania propozycji: 30.11.2017
bec@beczmiana.pl z dopiskiem PASZPORT

Więcej informacji: ++ tu
Polecana lektura: Agata Szydłowska, Siła małej książeczki, NN6T #113