Weekend z galeriami

Coroczny festiwal sztuki współczesnej w Warszawie

Pogranicza sztuk

Wydarzenie ponad podziałami, łączące różne dziedziny sztuki

Sztuka, kierunki, konteksty

Głos badaczek z Europy Środkowo-Wschodniej