NN6T 108

Ruchy miejskie: NADCHODZI NOWY KOOPERATYZM / Z Aleksandrą Bilewicz, badaczką współczesnych ruchów spółdzielczych, rozmawia Bartłomiej Błesznowski

Praktyki radykalne: RZECZYWISTOŚĆ SIĘ PO PROSTU ZMIENIA / Z dramaturgiem Pawłem Demirskim, autorem scenariusza serialu Artyści, przed Kongresem Kultury i po, rozmawia Bogna Świątkowska

Działania miejskie: LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI / Naczelny architekt Brukseli Kristiaan Borret w rozmowie z Dawidem Strębickim

Praktyki kulturalne: PODĄŻAJ ZA PUBLICZNOŚCIĄ! / O użytkownikach kultury Magdzie Roszkowskiej opowiada badaczka Aleksandra Janus

Praktyki artystyczne: PLEŚŃ W WALCE Z ANTROPOCENTRYZMEM / Artystka wizualna Diana Lelonek mówi Marcie Królak o śmiecio-roślinach

Eksperymenty twórcze: ARCHITEKTURA DLA KOSMOSU / Architekt Jacek Damięcki opowiada Magdzie Roszkowskiej między innymi o wystawie Makroformy w Zachęcie

Fotografia: NA STYKU Z RZEMIOSŁEM /  Z fotografem Maciejem Niemojewskim rozmawia Bogna Świątkowska

 

Ponadto:

RECENZJE LEKTUR NOWYCH I STARYCH | Kurzojady (Olga Wróbel i Jakub Zgierski)

MUZEUM DIZAJNU | Magdalena Frankowska

BĘDZIE TYLKO GORZEJ | Alek Hudzik

USUŃ POEZJĘ | Rozdzielczość chleba

 

Okładka: Zuzanna Czebatul, Bez tytułu, 2016

Font: Odbudowa, proj. zespół wespół

 

CZYTAJ ON-LINE