Krystian Jarnuszkiewicz, Dawca (detal), 1968

LOVE STORY

22.02–6.04 | Warszawa, Galeria Fundacji Archeologia Fotografii


Artyści Anna i Krystian Jarnuszkiewicz żyli razem i tworzyli, nawet jeśli czasem oddzielnie, to w ciągłej bliskości, przez ponad pięćdziesiąt lat – aż do śmierci Krystiana w 2016 roku. Pola Magnetyczne i Fundacja Archeologia Fotografii zapraszają na pierwszą publiczną prezentację ich obszernego archiwum fotograficznego, które skupia się na dokumentowaniu ich realizacji przestrzennych, czyli rzeźbach, scenografii i pomnikach. Zdjęcia, w kilku przypadkach ukazujące przebieg procesu twórczego towarzyszącego poszukiwaniom form rzeźbiarskich, zostały wykonane do ich własnego użytku, w tajemnicy „pracowni”. W tym kontekście wymiar doświadczenia voyeryzmu wobec tego archiwum oddają dwie instalacje fotograficzne Nicolasa Grospierre'a Uprzestrzennienie archiwum fotograficznego Anny i Krystiana Jarnuszkiewiczów.

www
fb