Make me! Łódź Design Festival. Shoetopia – buty parametryczne, projekt: Barbara Motylińska i Zuzanna Gronowicz, 2017

Idzie nowe

3–8.10 | Łódź, Art_Inkubator


Coraz szybsze zmiany technologiczne, społeczne i środowiskowe motywują do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań między innymi z obszaru mieszkalnictwa, organizacji czasu pracy i czasu wolnego. Na wynikające z tego hasło przewodnie „OD.NOWA” odpowiadają projektanci Łódź Design Festival. Przegląd osiągnięć twórców polskiego wzornictwa odbędzie się już po raz jedenasty. Najciekawsze prace wyłaniane są w otwartym naborze, na wystawach kuratorskich i w plebiscycie polskich wdrożeń użytkowych. Zaadresowany do początkujących projektantów konkurs make me! wyłoni zwycięzcę spośród finalistów z siedmiu krajów. Polscy młodzi zdolni to Julia Grochal (ocet), Agata Gancarczyk, Martyna Ochojska, Jo Jurga (NURN), Ewa Dulcet, Martyna Świerczyńska, Magdalena Kucharska (Hadaki), Sonia Jaśkiewicz, Dominika Zientek, Joanna Jarza, Jan Libera, Agnieszka Weis, Barbara Motylińska, Zuzanna Gronowicz, Magda Mojsiejuk i Paweł Lasota. 

lodzdesign.com