Czarny protest, Sejm, Warszawa (2016)

GRAFICZKI TO WOJOWNICZKI

Projektowanie w akcie protestu wymaga umiejętności szybkiego reagowania

Ważna jest siła przekazu, czytelność liter, a coraz częściej także spójność komunikatu, osiągana przy użyciu jednolitej kolorystyki, poprzez powielanie grafik ściągniętych z sieci oraz prostych, jednoelementowych krojów.

Na zdjęciach sufrażystek sprzed ponad stu lat widzimy maszerujące w zorganizowany sposób kobiety z własnoręcznie wykonanymi transparentami. Odręczne napisy, szablony i rysunki na materiałach, które akurat znalazły się pod ręką, to nieodłączne narzędzia również dzisiejszych protestów. Komunikat wizualny zostaje w nich dodatkowo wzmocniony dzięki wykorzystaniu współczesnych technik projektowych. Walka o prawa kobiet trwa!


Marsz sufrażystek, Nowy Jork (1913)


Cicha warta (Silent sentinel), Alison Turnbull Hopkins protestująca przed Białym Domem, Waszyngton (1917)


Sufrażystki, Nowy Jork (1915)


Strajk kobiet na rzecz walki o równouprawnienie, Nowy Jork (1970)


Czarny protest, Sejm, Warszawa (2016)


Czarny protest, Sejm, Warszawa (2016)


Protest Pro choice, Waszyngton (2013)


Protest przeciwko publicznemu zawstydzaniu kobiet za ich strój, Nairobi (2014)

Magdalena Frankowska – projektantka, działa na pograniczu projektowania i sztuki. Współzałożycielka Fontarte – studia graficznego i niezależnego mikrowydawnictwa. Współautorka (wraz Arturem Frankowskim) książki Henryk Berlewi (2009) o pionierze polskiej typografii i funkcjonalnego projektowania graficznego. Kuratorka wystaw najnowszej polskiej grafiki użytkowej Eye on Poland w Szanghaju (2010), Enfant terrible. La nouvelle affiche polonaise w Brukseli (2013) oraz CARTEL PL w La Paz i Santa Cruz (2013/14). Gromadzi i przechowuje (analogowo i wirtualnie) wybrane realizacje graficzno-wydawnicze z ostatnich kilkudziesięciu lat, tworząc osobisty zalążek muzeum dizajnu (www.fontarte.com).