Marcin Zawicki: Dwurnik, 2017 (Edward Dwurnik, Budź się Polsko! z cyklu Robotnicy, 1988)

Gest z-obrazowany

21.09–31.10 | Warszawa, Pawilon Sztuki ERGO Hestia


Po dawce sztuki współczesnej zapewnionej przez Warsaw Gallery Weekend warto odwiedzić trwające nadal wystawy i wziąć udział w wydarzeniach im towarzyszących. Jednym z nich jest pokazywana w Pawilonie Sztuki wystawa Marcina Zawickiego, laureata konkursu Artystyczna Podróż Hestii z 2010 roku. Gesty to oparta na malarskim koncepcie opowieść o poszukiwaniu trudno uchwytnego momentu, w którym ślad pędzla na płótnie zyskuje znaczenie i staje się pełnoprawnym i autonomicznym mikroobiektem. Zawicki próbuje dojść do istoty gestu na podstawie „kartoteki gestów” dawnych i współczesnych malarzy – kopiuje ślady ich indywidualności niczym odciski palców. Pozostaje pytanie: czy gest, a szczególnie ten twórczy, posiada własny, „odręczny” charakter?

artystycznapodrozhestii.pl