Marta Zgierska, Post

DRĘTWIENIE I POST

9.02–11.03 | Warszawa, Galeria Instytutu Fotografii Fort


Marta Zgierska jest jedną z najbardziej zdolnych polskich fotografek najmłodszego pokolenia. W 2015 roku znalazła się na sporządzonej przez portal LensCulture liście 50 najciekawszych młodych fotografów. Pokazywany po raz pierwszy w Polsce cykl Post nagrodzony został prestiżową nagrodą Prix HSBC pour la Photographie i w formie wystawy podróżował po najlepszych galeriach fotografii w Europie i Stanach Zjednoczonych. Minimalistyczne obrazy inspirowane są ważnymi wydarzeniami z życia artystki i odzwierciedlają towarzyszące im stany emocjonalne: lęk, ból, potrzebę bliskości, przy jednoczesnej próbie przełożenia ich na język obrazów i refleksji nad pamięcią i doświadczeniami. W Galerii Instytutu Fotografii Fort prezentowane są dwa cykle – także Drętwienie, w których artystka pośrednio, za pomocą rzeczy i kompozycji, przedstawia siebie i towarzyszące sobie stany. Na serię tą składają się fotografie przedstawiające odlewy gipsowe twarzy. Siła serii Post i Drętwienie, na którą zwracają uwagę krytycy, polega również na interakcji z odbiorcą, który niczym w lustrze rozpoznaje w obrazach siebie i swoje obsesje.

więcej informacji
instytutfotografiifort.org