fot. Zbigniew Dłubak, Gestykulacje, 1970-1978 © A. Dłubak

Choreografia obrazów

11.10 | Warszawa, Biuro Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego


W ramach projektu „Żywe archiwa” Fundacja Archeologia Fotografii podejmuje współpracę ze współczesnymi twórcami, w wyniku której powstają projekty artystyczne, inspirowane fotografią lub tematami archiwalnymi. Jednym z takich wydarzeń jest wystawa „Choreografia obrazów. Fotografia performatywna. Zbigniew Dłubak, Mariusz Hermanowicz, Antoni Zdebiak”, badająca relacje między fotografią, performancem, inscenizacją i szeroko rozumianą grą przed obiektywem. Intencją kuratorek Karoliny Puchały-Rojek i Marty Szymańskiej nie jest jednak dokumentacja performancu, ale takie zdjęcia, których celem jest obraz i na jego potrzeby odbywa się cała artystyczna sytuacja. W takim ujęciu fotograf jest nie tylko świadkiem, ale także reżyserem, choreografem lub aktorem.

Oprowadzaniu kuratorskiemu będzie towarzyszyć tłumaczenie na Polski Język Migowy.

www.faf.org.pl