RADYKALNE MIESZKANIA

Czy można tanio budować dobrej jakości mieszkania? O tym z Hajo Neisem – urbanistą, badaczem, wieloletnim współpracownikiem architekta Christophera Alexandra i wykładowcą University of Oregon, rozmawia Michał Augustyn

PRACA JAK ODDYCHANIE

O pracy, która nie jest przymusem, kooperatywizmie i ogrodach społecznościowych z Michałem Augustynem z Pracowni Dóbr Wspólnych rozmawia Bogna Świątkowska.

WITAMY W AL-HAJSIK

instagramowa powieść o życiu i pracy w jednym ze sztucznych rajów Bliskiego Wschodu, jego architekturze, infrastrukturze i osobliwych zwyczajach 

NADCHODZI NOWY KOOPERATYZM

Dawny kooperatyzm miał służyć przede wszystkim podniesieniu poziomu życia „klas pracujących”. Dziś w Polsce w nowe kooperatywy spożywcze zaangażowane są z jednej strony lewicujące środowiska inteligenckie, a z drugiej „klasa kreatywna” - opoiwada Aleksandra Bileiwcz, badaczka współczesnych ruchów spółdzielczych.

ARCHITEKTURA DLA KOSMOSU

W architekturze szukam takich momentów, gdy przestrzeń pozwala ujawnić się formie społecznej, a ta z kolei zdolna jest do wytworzenia momentu wzniosłości - tłumaczy architekt Jacek Damięcki, którego wystawę monograficzną "Makroformy" można oglądać w Zachęcie.

NOWOCZESNY KRAJOBRAZ WIEJSKI

Na wsi sojusze między grupami społecznymi wychodzą jakoś samoistnie. To jest taka partycypacja w sztuce przez codzienność - mówią Iza Redman-Zalewska i Marcin Zalewski, współtwórcy Nowego Ciepła - festiwalu sztuki w przestrzeni Nowego Miasta Lubawskiego.

WŁASNOŚĆ SPUSZCZONA ZE SMYCZY

Własność nas pociąga, ponieważ jest rodzajem władzy. Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak i Michał Wiśniewski, kuratorzy wystawy Dom polski w transformacji, pokazywanej w ramach tegorocznej edycji festiwalu Warszawa w Budowie opowiadają o założeniach projektu

TWÓRCZA KONSERWACJA

Architektura jest jak samochód czy szampon, ma ograniczoną wartość rynkową. Jestem za zachowaniem istniejących budynków pod warunkiem, że da się je odnowić, poddać recyklingowi i zaktualizować tak, by odpowiadały bieżącym potrzebom - mówi Pedro Gadanho, dyrektor właśnie otwartego Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia w Lizbonie​

WOBEC POLITYCZNEJ ZMIANY

O możliwych scenariuszach przyszłości ruchów miejskich, a także o tym, jaką strategię powinni przyjąć ich działacze w obecnej sytuacji politycznej, pisze Lech Mergler, współinicjator ruchu My-Poznaniacy, a następnie Prawa do miasta.

URBANISTYKA I KATASTROFA

Każda katastrofa, by zasłużyć na to miano, zawsze potrzebuje odpowiedniego kontekstu: platform i sieci komunikacyjnych, wśród których miasto to najstarsza i największa (do niedawna) taka sieć. Publikujemy fragment "Pożytecznych katastrof" Konrada Wojnowskiego.

Strony