RADYKALNE NAUCZANIE W ARCHITEKTURZE

Radykalne nauczanie to wieloletni projekt badawczy prowadzony przez prof. Beatriz Colominę i doktorantów Wydziału Architektury Uniwersytetu Princeton. Przedmiotem ich badań są eksperymenty dydaktyczne, które odegrały kluczową rolę w ewolucji dyskursu i praktyki architektonicznej drugiej połowy XX wieku.