WIZUALNOŚĆ I KLASA ŚREDNIA

Chcę pokazać mechanizm wytwarzania i upowszechniania wyobrażeń na temat klasy średniej, cechujących się w tym przypadku – w sytuacji nagłej zmiany społecznej, ekonomicznej i politycznej – złudną obietnicą dostępności dla wszystkich - deklaruje Magda Szcześniak w książce Normy widzialoności. Tożsamość w czasach transformacji

RZEŹNIA NEOKLASYCZNA

Powieść Flanagana jest, owszem, szlachetna i klasyczna – ale w ten specyficzny sposób, w jaki szlachetne i klasyczne są wszystkie inne meble robione na wzór historyczny.

PRZYSZŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI

Kompletnie nieistotne stają się realne potrzeby, które mogłyby być realizowane przez trzeci sektor, gdyż ten skupiony jest na pozyskiwaniu środków z funduszy na cele zadekretowane przez władzę - mówi Cezary Miżejewski, członek Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

PATA-SAMODZIELNOŚĆ

Patainstytucje są owocami radykalnego pragmatyzmu: powstają w odpowiedzi na problemy i potrzeby, których rozwiązanie czy zaspokojenie nie jest możliwe w ramach oficjalnych struktur. 

THINGS I'LL MISS ABOUT TOKYO

Tokyo is not only the largest city on Earth but also something truly spectacular and it’s the very first place I’ve been to that I have absolutely no qualms calling a Great City. Sorry New York.vnsdo;kjvnpsdoiu;vTokyo is not only the largest city on Earth but also something truly spectacular and it’s the very first place I’ve been to that I have absolutely no qualms calling a Great City. Sorry New York.

ZA MUNDUREM PANNY SZNUREM

Lubię czasem przypomnieć sobie, że naziści to coś więcej niż skonwencjonalizowane obecnie w masowej wyobraźni eleganckie mundury i zimne spojrzenia.

O POETYZOWANIU POGROMÓW

Miasta śmierci Mirosława Tryczyka, książka niezbędna i odważna, do listy nazw-czarnych dziur – Jedwabnego i Radziłowa – dodaje nowe. Wykorzystując strategię nagromadzenia i powtórzenia, autor odsłania nieprzypadkowość, niewyjątkowość i niepojedynczość polskich pogromów, tworzy wielokrotny obraz antysemickich dionizjów,

Strony